Regulamin

XVII Integracyjnego Biegu Świąteczno – Sylwestrowego

pod patronatem
Burmistrza Grajewa

Organizatorzy: Grajewo Miasto, KS Maratonka, Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie, Grajewskie Centrum Kultury, MOSiR Grajewo .

Współorganizatorzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie, Hufiec Biebrzański ZHP, OSP Grajewo, Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

Cel: Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie biegów masowych, sportowe pożegnanie Starego Roku, podsumowanie minionego sezonu biegowego. Bieg ma charakter koleżeński i integracyjny. Mile widziane przebrania sylwestrowe uczestników.

Termin i miejsce: 31 grudnia 2023 r. (niedziela) godz. 09.30–12.00, start i meta w parku Wolności za urzędem miasta (Grajewo, ul. Strażacka).

Program:
godz. 09.45 – otwarcie, wspólne śpiewanie kolęd, rozgrzewka.
godz. 10.00 – 10.30 biegi dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 1000 m. Kategorie: przedszkolaki i klasy „0”, klasy I–II, klasy III–IV, klasy V–VI, klasy VII-VIII lub w zależności od ilości zgłoszeń. Dekoracje w biegach dziecięcych odbywać się będą bezpośrednio po każdym biegu.
Przewidujemy mały bieg integracyjny dla wszystkich chętnych (200 m).
ok. godziny 10.30 odbędzie się start do głównego Integracyjnego Biegu Świąteczno-Sylwestrowego (rocznik 2007 i starsi) – dystans dowolny do około 3200 m. W ramach biegu głównego przeprowadzimy również konkurencję Nordic Walking. W trakcie imprezy odbędzie się konkurs wiedzy o sporcie z nagrodami.
ok. godz. 11.00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego.

Uczestnictwo: Udział w biegu głównym mogą wziąć wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach (osoby niepełnoletnie powinny mieć podpisaną zgodę rodziców). Nie będziemy prowadzili pomiaru czasu.

Zgłoszenia: Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą w dniu zawodów w parku Wolności w okolicy startu od godz. 9.30. Numerów startowych nie wydajemy. W biegu głównym sklasyfikujemy trzech pierwszych zawodników w kat. kobiet i mężczyzn.

Koszty: Nie pobieramy opłaty startowej. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

Nagrody: Zwycięzcy biegów dziecięcych (miejsca 1–3) otrzymają upominki.
Dodatkowo – wszystkie dzieci biorące udział w biegu, na mecie otrzymają słodycze.
Pierwszych trzech zawodników w Biegu Głównym w kat. mężczyzn i kobiet otrzyma upominki.
Przewidujemy nagrodę specjalną za najciekawsze przebranie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
Organizatorzy zapewniają na mecie ciepłe napoje i ciepły posiłek dla wszystkich chętnych.

Po biegu zapraszamy uczestników do hali MOSiR w Grajewie, ul. Strażacka 2 na poczęstunek i spotkanie towarzyskie przy kawie i herbacie.

Uwaga: Sprawy sporne, nieujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator. Do rozstrzygania wszelkich kwestii oraz podejmowania decyzji związanych z organizacją biegu upoważnione są następujące osoby:
Waldemar Szycik – 516109383, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesław Jerulank – 604550860, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Borawski – 605241188, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Maratonka Grajewo, ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo tel. 604 550 860.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.