IV Sztafeta Grajewska

Dni Grajewa 2024
100 km na 100-lecie Warmii Grajewo

pod patronatem burmistrza Macieja Bednarko
partnerzy medialni: e-grajewo.pl, grajewo.pl, grajewo24.pl, zyciegrajewa.pl

regulamin

 

 

Organizatorzy:

Urząd Miasta Grajewa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Klub Sportowy Maratonka

Współpraca:

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie
Jednostka Strzelecka 1011 ZS „Strzelec” OSW

1.    Miejsce i termin:

Grajewo 14.07.2024 r. (niedziela) godz. 10.00 – 13.00, tereny przy Grajewskiej Izbie Historycznej, ul. Legionistów 9.

2.    Program minutowy:

od 10.00  zapisy przy trybunie boiska;

11.00 start sztafety 4 x 330 m;

11.20 start sztafety 4 x 660 m;

11.50 start sztafety 4 x 990 m.

Dekoracja odbędzie się po biegach.

12.30 start biegu 100 kilometrów na 100-lecie Warmii (bieg wokół boiska, każdy pokonuje dowolny dystans);

13.00 (około)  zakończenie imprezy.

3.    Trasa biegu sztafetowego (nie posiada atestu PZLA);

Pętla około 330 m wytyczona na płycie botska piłkarskiego.

4. Zasady rywalizacji.

Zawody mają charakter koleżeński, pokazowy, rekreacyjny z elementami rywalizacji sportowej. Przeprowadzimy konkurencję sztafet na dystansach 4 x 330 m (sztafeta główna), 4 x 660 m oraz 4 x 990 m. W sztafetach biorą udział drużyny co najmniej 2-osobowe, maksymalnie 4-osobowe (męskie, żeńskie lub mieszane). Przed dopuszczeniem do startu wszyscy zawodnicy każdej z drużyn muszą być zweryfikowani w biurze zawodów (muszą posiadać dowód tożsamości). Każda z drużyn może wziąć udział w więcej niż jednej konkurencji po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia od organizatora (o ile nie będzie już wyczerpany limit miejsc). Każdy zgłoszony zawodnik musi pokonać dystans co najmniej jednej zmiany. O kolejności zmian decydują kapitanowie drużyn.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń odbędą się biegi eliminacyjne do finału sztafety głównej (i ewentualnie towarzyszących – na wniosek komisji sędziowskiej). Ilość biegów eliminacyjnych zależy od ilości zgłoszonych sztafet. Najsilniejsze drużyny zostaną rozstawione. W drodze eliminacji wyłonimy 6 sztafet do biegu finałowego. Zmiany podczas biegu mogą odbywać się tylko w wyznaczonej strefie. Prawidłowo dokonana zmiana polega na przekazaniu pałeczki sztafetowej (lub dotknięciu partnera) w strefie zmian. Nad poprawnością zmian i przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska. Nieprawidłowo dokonana zmiana, skracanie trasy, przejawy niesportowego zachowania, nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń komisji sędziowskiej może skutkować dyskwalifikacją drużyny. Orzeczenia komisji sędziowskiej są ostateczne.
W biegu na 100 km pokonujemy dowolny dystans wokół boiska (pełne okrążenia). Uczestnik podaje ilość przebiegniętych okrążeń, które komisja sumuje... I tak do 100 km.

5.    Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo:

–     do startu w biegach sztafetowych dopuszczeni zostaną zawodnicy (zawodniczki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana będzie dodatkowo pisemna zgoda rodziców;

–     zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność, impreza jest ubezpieczona przez Organizatora;

–     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione;

–     przyjęcie numeru startowego bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

–     szatnie dla zawodników będą dostępne w budynku GIH.

Zgłoszenia:

–     zgłoszenia drużyn do biegów sztafetowych można dokonać mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do 12.07.2024);

-     zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów (o ile nie będzie wyczerpany limit) od godz. 10.00 w okolicy trybun boiska piłkarskiego;

–     zgłoszenie powinno zawierać nazwę sztafety, imię i nazwisko kapitana, dystans (drużyny mogą być mieszane);

–     dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami:
86 261 11 34 lub 604 55 08 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty startowej nie pobieramy

 

6.    Klasyfikacje i nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe medale. Sztafety za miejsca I–III na wszystkich dystansach zostaną uhonorowane statuetkami, które wręczymy zawodnikom zwycięskich sztafet głównych. Medale są teżdla uczestników bieg na 100 km na 100-lecie Warmii.

Nie prowadzimy klasyfikacji z podziałem na kategorie wiekowe oraz kobiet i mężczyzn.

Uczestnikom biegów sztafetowych zapewniamy ponadto gadżety okolicznościowe, materiały promocyjne, numer startowy, agrafki, napój na mecie.

7.    Kontakt

Koordynator biegu:
Wiesław Jerulank
tel. 604 550 860
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga: Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Maratonka Grajewo, ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo tel. 604 550 860.

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

–     dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

–     wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.