Grajewo! Pamiętamy o powstaniu warszawskim

bieg pamięci - 1 sierpnia 2023 r. godz. 17.30

Pod takim przesłaniem we wtorek 1 sierpnia odbędzie się w Grajewie bieg, który ma uczcić 79 rocznicę tego wydarzenia. Impreza ma charakter koleżeński, a sportowe akcenty, to tylko bieg na symbolicznym dystansie 1944 m w stylu odpowiadającym jego uczestnikom.

 Nie będzie mierzony czas, nikt nie odnotuje nazwisk pierwszych na symbolicznej mecie. Liczy się tylko udział i pamięć o tamtym trudnym w dziejach Polski wydarzeniu. W trakcie biegu uczestnikom towarzyszyć będą powstańcze pieśni. Warto na strojach sportowych mieć symbole powstańcze lub biało - czerwone opaski czy kokardy.

Start nastąpi około godziny 17.30 w parku Wolności przy ul. Strażackiej. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Wcześniej o godz. 17.00 pod pomnikiem Niepodległości przed urzędem miasta złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

KS Maratonka